Doanh thu bán hàng là gì? Doanh số bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng là gì ? Doanh thu bán hàng và doanh thu là thuật ngữ thường được sử dụng thay thế cho nhau.

Nhưng định nghĩa về doanh thu bán hàng là doanh thu đến từ việc bán sản phẩm và dịch vụ, trong khi doanh thu (hay còn gọi là tổng doanh thu) bao gồm cả những thu nhập được tạo ra từ những thứ không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cốt lõi, chẳng hạn như thu nhập tạo ra từ lãi tiết kiệm hoặc tiền mặt được chia từ cổ tức. Đây được phân loại là doanh thu phi hoạt động.

  • 80% giám đốc tài chính cho biết KPIs liên quan đến doanh thu, lợi nhuận và tăng trưởng doanh số là quan trọng nhất trong cuộc khảo sát giám đốc tài chính của Brainyard.
  • Theo dõi chính xác doanh thu bán hàng là nền tảng của báo cáo thu nhập và là yếu tố quyết định lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  • Nó cũng là một thành phần thiết yếu khi tính toán các KPI quan trọng khác như Số ngày bán hàng vượt trội (DSO), Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV).

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Doanh thu bán hàng là gì? Doanh số bán hàng là gì?
Doanh thu bán hàng là gì ? Doanh số bán hàng là gì ?

Lợi ích của doanh thu bán hàng là nó chỉ ra sự thành công và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Doanh thu gián tiếp trong nhiều trường hợp là kết quả của các sự kiện xảy ra một lần không ảnh hưởng đến tính bền vững lâu dài của doanh nghiệp.

Nó không phải là một chỉ số quan trọng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà tài chính hoặc nhà đầu tư về mức độ thành công và lợi nhuận của các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi của công ty.

Doanh thu bán hàng được giải thích như thế nào

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho tháng mà sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc hoàn thành, theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) và các tuyên bố gần đây của Chuẩn mực kế toán và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đề cập cụ thể đến các quy tắc để ghi nhận doanh thu.

Ví dụ: giả sử nhà bán lẻ trực tuyến Roosevelt’s Bears and Accessories đã bán 40 con gấu bông vào tháng 6 với giá 25 đô la một con gấu và thu về 1.000 đô la trong biên lai.

Nhưng công ty chỉ giao được 20 con gấu bông trong số đó vào tháng Sáu. Nó chỉ có thể ghi nhận doanh thu cho 20 con gấu đó, làm cho doanh thu bán hàng được công nhận là 500 đô la tháng 6 và 500 đô la còn lại của các đơn đặt hàng chưa thực hiện được ghi nhận vào doanh thu hoãn lại.

Ngoài ra, nói rằng khách hàng đã trả lại 4 con gấu đã bán vào tháng Năm. 100 đô la đó được trừ vào doanh thu bán hàng tạo nên doanh thu thuần được ghi nhận cho tháng 6: 400 đô la.

Doanh thu so với Doanh thu bán hàng — Chúng khác nhau như thế nào?

Trong ví dụ trước, doanh thu từ việc bán gấu bông được coi là doanh thu bán hàng trực tiếp. Nhưng cũng giả sử rằng công ty có tiền mặt trong ngân hàng và thu được thêm 100 đô la tiền lãi trong kỳ kế toán này.

Trong ví dụ này, doanh thu bán hàng là mọi thứ kiếm được từ việc bán gấu. Đây là dòng trên cùng của báo cáo thu nhập.

Nhưng công ty thực sự kiếm được doanh thu từ các hoạt động không liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình — khoản tiền được tạo ra từ tiền lãi. Đây cũng là doanh thu, nhưng nó là doanh thu phi hoạt động hoặc gián tiếp.

Trong báo cáo thu nhập nhiều bước, doanh thu ngoài hoạt động không được tính vào tổng doanh thu. Nó được ghi nhận sau doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động khi tính toán lợi nhuận.

Tại sao Doanh thu Bán hàng lại Quan trọng?

Bằng cách tính toán và ghi nhận chính xác doanh thu bán hàng, doanh nghiệp có thể:

Đo lường khả năng sinh lời.

Doanh nghiệp cần doanh thu bán hàng để đo lường lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Quyết định nơi đầu tư.

Việc chia nhỏ doanh thu bán hàng theo danh mục sản phẩm giúp doanh nghiệp biết được mặt hàng hoặc danh mục nào đang hoạt động tốt và mặt hàng nào đang gặp khó khăn. Sau đó công ty có thể điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp.

Ví dụ, nó có thể tăng kế hoạch sản xuất của tháng tới để đáp ứng nhu cầu đối với các sản phẩm di chuyển nhanh hơn.

Xác định xem nó có đủ điều kiện cho các khoản vay hoặc hợp đồng nhất định hay không.

Một số khoản vay và cơ hội cạnh tranh cho các hợp đồng chính phủ chỉ dành cho các doanh nghiệp dưới một ngưỡng doanh thu nhất định.

Xác định giá trị.

Trong một số ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm, doanh thu là một yếu tố quan trọng trong việc tính toán định giá vì nó có thể báo hiệu sự tăng trưởng hoặc gia tăng thị phần.

Doanh thu bán hàng bao gồm những gì?

Doanh thu bán hàng bao gồm tất cả doanh thu bán sản phẩm và dịch vụ nhưng không nhất thiết phải tính doanh thu bán hàng đó theo thời gian thực.

Sử dụng ví dụ của chúng tôi ở trên, Roosevelt đã bán và nhận thanh toán cho 40 con gấu vào tháng 6 với giá 25 đô la một con với tổng số 1.000 đô la.

Giả sử Roosevelt cũng đã sửa chữa năm con gấu với chi phí 20 đô la một con gấu. Khách hàng đã trả tiền cho những con gấu đã được sửa chữa đó, nhưng chúng sẽ không được trả lại cho khách hàng cho đến tháng Bảy.

Theo kế toán dồn tích, doanh thu cho các dịch vụ của năm con gấu đó không thể được tính vào sổ sách của tháng Sáu. Doanh thu đó phải được ghi nhận khi con gấu được giao cho khách hàng. Đây được gọi là doanh thu hoãn lại.

Doanh thu bán hàng không bao gồm giá vốn hàng bán (COGS) – chi phí liên quan đến nguyên vật liệu, lao động và sản xuất của chính những người chịu trách nhiệm.

Nó cũng không bao gồm thu nhập kiếm được từ các hoạt động không liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty là chế tạo và vá gấu.

Công thức Doanh thu Bán hàng

Doanh thu bán hàng được tính bằng cách nhân số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đã bán với giá trên mỗi đơn vị.

Doanh thu bán hàng = Số đơn vị đã bán x Giá bán

Cách tính Doanh thu Bán hàng và Ví dụ

Dựa vào ví dụ về công ty Gấu và Phụ kiện của Roosevelt, doanh thu bán hàng được tính như sau:

  • Doanh thu sản phẩm: 40 Con gấu x 25 đô la = 1.000 đô la
  • Doanh thu dịch vụ: 5 con Gấu x 20 đô la = 100 đô la

Điều quan trọng nhất cần nhớ về doanh thu bán hàng là nó phải đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Việc bán gấu mang lại tiền mặt cho doanh nghiệp là doanh thu bán hàng.

Doanh thu bán hàng và Báo cáo thu nhập

Chúng ta hãy xem xét vị trí doanh thu và thu nhập ngoài hoạt động

  • Tổng doanh thu thể hiện doanh thu bán hàng.
  • Doanh thu gộp trừ đi lợi nhuận bán hàng và các khoản phụ cấp sẽ tạo ra doanh thu bán hàng thuần.
  • Doanh thu bán hàng thuần trừ giá vốn hàng bán bao gồm lãi gộp (hoặc lỗ).

Thu nhập hoạt động thuần được xác định bằng cách trừ chi phí hoạt động khỏi lợi nhuận gộp để tạo ra thu nhập hoạt động thuần.

Nếu doanh nghiệp không có bất kỳ thu nhập nào từ các hoạt động phi hoạt động, thì thu nhập hoạt động ròng cũng là EBIT — thu nhập trước lãi vay và thuế.

Nếu nó có thu nhập từ các hoạt động phi kinh doanh, thì khoản thu nhập đó được cộng vào trước khi trừ đi các chi phí liên quan đến lãi vay và thuế để có thu nhập ròng (hoặc lỗ) , còn được gọi là lợi nhuận cuối cùng.

Doanh thu bán hàng và Dự báo tài chính

Theo dõi chính xác doanh thu bán hàng và khả năng phân tích chi tiết hiệu quả là một khả năng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Đo lường chính xác doanh thu bán hàng là nền tảng để đưa ra các quyết định quan trọng và định hướng thành công cho doanh nghiệp. Dự báo và KPI sẽ khác nhau tùy theo ngành và mô hình kinh doanh của bạn — và sẽ được hưởng lợi từ phần mềm quản lý tài chính .

Để dự báo doanh thu bán hàng, nó giúp phân loại thêm các loại doanh thu — cho dù doanh thu là dựa trên giao dịch, dựa trên dịch vụ, dựa trên dự án và / hoặc định kỳ. Các mô hình dự báo khác nhau được sử dụng cho các loại nguồn doanh thu khác nhau.

Tìm kiếm liên quan:

doanh thu bán hàng
doanh thu bán hàng là gì
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
doanh số bán hàng là gì
doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào
doanh thu bán hàng tiếng anh là gì » Sales Revenue
doanh thu bán hàng là tài sản hay nguồn vốn
doanh thu bán hàng thuần
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng
báo cáo doanh thu bán hàng
cách tính doanh thu bán hàng
bảng doanh thu bán hàng
mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng excel
mẫu báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng
kế toán doanh thu bán hàng
doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào
báo cáo doanh thu bán hàng bằng excel

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

5/5 - (31 bình chọn)
GIẢM GIÁ 40% UNICA VỚI MÃ CAHAPA
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website CAHAPA.COM. Chúng tôi giúp bạn thiết kế website chuyên nghiệp, chuẩn seo, giá rẻ cho kinh doanh online hiệu quả hơn. Bạn sẽ sở hữu WEBSITE CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG, TẤT CẢ TRONG MỘT. Tiết kiệm hơn 1000 USD/năm ! Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ những nội dung hữu ích về phát triển bản thân, kinh doanh, thủ thuật phần mềm & ứng dụng di động. Đừng quên đăng ký nhận QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ từ chúng tôi. Và tham gia chương trình Cộng tác viên. Hoa hồng lên đến 60%. Tặng ngay 50000 vnđ trong tài khoản khi đăng ký.