Doanh thu là gì? Định nghĩa, Công thức tính & Ví dụ

Doanh thu là gì ? Doanh thu là tổng doanh thu của một doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo. Nó là một định lượng của tổng hoạt động tạo ra bởi một doanh nghiệp, là đơn giá trung bình được tính cho khách hàng, nhân với số lượng đơn vị hàng đã bán.

Doanh thu thường được tạo ra khi hàng hóa hoặc dịch vụ được bán. Tuy nhiên, nó cũng có thể bao gồm các hoạt động khác, chẳng hạn như bán tư cách thành viên.

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Cách tính Doanh thu

Doanh thu thường được tính dựa trên đơn vị bán hàng của một doanh nghiệp, như sau:

Doanh thu = Số lượng đơn hàng đã bán x Giá trị trung binh của đơn hàng

Trên thực tế, con số doanh thu cuối cùng do một doanh nghiệp báo cáo phức tạp hơn.

Con số tổng doanh thu sẽ bị giảm bởi các khoản phụ cấp bán hàng và các khoản khấu trừ khác, có thể là do khách hàng giảm giá khi mua số lượng lớn. Nó cũng bị giảm do trả lại sản phẩm từ khách hàng, có thể là đáng kể trong một số ngành, chẳng hạn như lĩnh vực bán lẻ.

Doanh thu có thể được tính cho một nhà cung cấp dịch vụ bằng cách nhân giá dịch vụ trung bình với số lượng đơn vị dịch vụ được cung cấp.

Ví dụ, một dịch vụ mát-xa tính phí 80 đô la / giờ và cung cấp 1.000 suất mát-xa trong một giờ, mang lại doanh thu 80.000 đô la.

Doanh Thu Là Gì? Định nghĩa, Công thức tính & Ví dụ
Doanh Thu Là Gì ? Định nghĩa, Công thức tính & Ví dụ

Ghi nhận Doanh thu

Theo cơ sở kế toán dồn tích, doanh thu thường được ghi nhận khi hàng hóa hoặc dịch vụ được giao cho khách hàng.

Điều này có nghĩa là doanh thu có thể được ghi nhận mặc dù khách hàng chưa thanh toán. Thay vào đó, doanh thu và khoản phải thu liên quan được ghi nhận. Khi khách hàng thanh toán, số dư tiền mặt của doanh nghiệp sẽ tăng lên và khoản phải thu liên quan sẽ bị loại khỏi sổ sách kế toán. Tùy thuộc vào các điều khoản tín dụng, việc nhận tiền mặt có thể xảy ra trong kỳ báo cáo muộn hơn so với thời điểm doanh thu được ghi nhận.

Theo cơ sở kế toán tiền mặt, doanh thu thường được ghi nhận khi khách hàng nhận được tiền mặt sau khi nhận hàng hóa hoặc dịch vụ.

Do đó, việc ghi nhận doanh thu bị trì hoãn theo cơ sở kế toán tiền mặt, khi so sánh với cơ sở kế toán dồn tích. Có nhiều tiêu chuẩn quản lý việc ghi nhận doanh thu, đã được hợp nhất thành tiêu chuẩn GAAP liên quan đến hợp đồng với khách hàng. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch áp đặt các quy định hạn chế hơn đối với các công ty đại chúng về thời điểm có thể ghi nhận doanh thu, do đó doanh thu có thể bị trì hoãn khi việc thu tiền từ khách hàng không chắc chắn.

Các khoản giảm trừ doanh thu

Có một số khoản khấu trừ có thể được trích từ doanh thu, chẳng hạn như lợi nhuận bán hàng và phụ cấp bán hàng, có thể được sử dụng để tính đến con số doanh thu thuần.

Thuế bán hàng không được bao gồm trong doanh thu, vì chúng được thu thay mặt chính phủ bởi người bán. Thay vào đó, thuế bán hàng được ghi nhận như một khoản nợ phải trả.

Trình bày về Doanh thu

Doanh thu được liệt kê ở đầu báo cáo thu nhập. Như vậy, nó được coi là “dòng hàng đầu” được báo cáo bởi một doanh nghiệp.

Nó có thể được báo cáo chi tiết hơn, trong đó tổng doanh thu được báo cáo đầu tiên, tiếp theo là một mục hàng cho doanh thu bán hàng trả lại và các khoản phụ cấp (là khoản khấu trừ), tiếp theo là số tiền bán hàng ròng.

Một loạt các chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán, chi phí chung và chi phí quản lý doanh nghiệp sau đó được trừ vào doanh thu để tạo ra lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp.

Các loại doanh thu

Doanh thu có thể được chia thành doanh thu hoạt động và doanh thu phi hoạt động. Phần lớn doanh thu do một doanh nghiệp tạo ra thường là doanh thu hoạt động, với một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Các loại doanh thu này được mô tả bên dưới.

Doanh thu hoạt động

Phần lớn doanh thu của một tổ chức thường bắt nguồn từ các hoạt động hoạt động cốt lõi của tổ chức đó và được gọi là doanh thu hoạt động.

Ví dụ: doanh thu hoạt động do một nhà sản xuất máy cắt cỏ tạo ra đến từ việc bán máy cắt cỏ và bất kỳ khoản phí dịch vụ nào mà họ tính cho khách hàng.

Hoặc, một chủ nhà tạo ra doanh thu hoạt động từ các khoản thanh toán tiền thuê nhà của người thuê nhà, trong khi một văn phòng y tế tạo ra doanh thu hoạt động từ các khoản phí được tính cho các dịch vụ y tế của mình.

Doanh thu hoạt động có xu hướng khá dễ đoán theo thời gian.

Doanh thu không hoạt động

Ngoài ra, một doanh nghiệp cũng có thể tạo thêm doanh thu từ các hoạt động khác ngoài các hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, được gọi là doanh thu ngoài hoạt động của doanh nghiệp.

Một ví dụ điển hình của doanh thu ngoài hoạt động là thu nhập từ các quỹ đã đầu tư. Các nguồn thu phi hoạt động khác là từ các giải thưởng kiện tụng và bán tài sản.

Có thể khá khó khăn để dự báo doanh thu ngoài hoạt động.

Doanh thu dự thu và hoãn lại

Doanh nghiệp có thể cần phải tích lũy doanh thu khi đã giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, nhưng không thể lập hóa đơn để ghi nhận doanh thu một cách chính thức.

Tình huống này thường phát sinh khi khách hàng chỉ muốn được lập hóa đơn vào cuối dự án hoặc giai đoạn giao hàng. Trong thời gian tạm thời, người bán tích lũy doanh thu để ghi nhận doanh thu trong kỳ báo cáo mà doanh thu đã được tạo ra. Khi hóa đơn cuối cùng được phát hành, người bán hoàn nhập doanh thu đã trích trước trong hồ sơ kế toán của mình.

Doanh nghiệp có thể cần hoãn doanh thu khi đã được khách hàng thanh toán trước, nhưng chưa kiếm được doanh thu liên quan. Trong trường hợp này, khoản thanh toán của khách hàng được ghi nhận là một khoản nợ phải trả, chứ không phải là doanh thu. Khi hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan được cung cấp cho khách hàng, trách nhiệm pháp lý sẽ được xóa bỏ và thay thế bằng doanh thu trên sổ sách của người bán.

Các khoản trích trước và hoãn lại doanh thu chỉ được sử dụng khi doanh nghiệp sử dụng cơ sở kế toán dồn tích. Các khoản trích trước và hoãn lại không được sử dụng theo cơ sở kế toán tiền mặt.

Doanh thu so với Thu nhập

Doanh thu được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng, trong khi thu nhập là số tiền còn lại sau khi đã trừ tất cả các chi phí khỏi doanh thu.

Do đó, doanh thu xuất hiện ở dòng trên cùng của báo cáo thu nhập, trong khi thu nhập xuất hiện ở dòng dưới cùng.

Doanh thu chỉ phản ánh khả năng bán hàng hóa và dịch vụ của một doanh nghiệp ở mức gộp; nó không đo lường hiệu quả mà những lần bán hàng đó đã được thực hiện, được phản ánh trong con số thu nhập.

Điều này có nghĩa là một doanh nghiệp có thể báo cáo doanh thu đạt được đáng kể nhưng vẫn báo lỗ – có thể là do doanh nghiệp bán hàng với giá thấp đến mức không thể kiếm được lợi nhuận.

Các nhà đầu tư có xu hướng tập trung nhiều hơn vào con số thu nhập, vì nó là sự thể hiện tốt hơn về hoạt động tài chính bền vững của một doanh nghiệp.

Từ đồng nghĩa với Doanh thu
Doanh thu còn được gọi là doanh số bán hàng.

Tìm kiếm liên quan:

doanh thu là gì
doanh thu la gì
doanh thu là gi
doanh thu là gì ví dụ
doanh thu là gì cho ví dụ
doanh thu là gì doanh số là gì
doanh thu là gì lợi nhuận là gì
doanh thu là gì theo thông tư 200
doanh thu là gì trong tiếng anh » Revenue
doanh thu là gì công nghệ 10
doanh thu là gì theo chuẩn mực kế toán
các khoản giảm trừ doanh thu là gì
tổng doanh thu là gì
mô hình doanh thu là gì
dòng doanh thu là gì
kế toán doanh thu là gì
thưởng doanh thu là gì
khái niệm doanh thu là gì
tăng doanh thu là gì

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Phạm Thành Long * 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức

5/5 - (34 bình chọn)
GIẢM GIÁ 40% UNICA VỚI MÃ CAHAPA
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website CAHAPA.COM. Chúng tôi giúp bạn thiết kế website chuyên nghiệp, chuẩn seo, giá rẻ cho kinh doanh online hiệu quả hơn. Bạn sẽ sở hữu WEBSITE CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG, TẤT CẢ TRONG MỘT. Tiết kiệm hơn 1000 USD/năm ! Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ những nội dung hữu ích về phát triển bản thân, kinh doanh, thủ thuật phần mềm & ứng dụng di động. Đừng quên đăng ký nhận QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ từ chúng tôi. Và tham gia chương trình Cộng tác viên. Hoa hồng lên đến 60%. Tặng ngay 50000 vnđ trong tài khoản khi đăng ký.