Doanh thu thuần là gì ? Khác biệt gì so với Tổng doanh thu

Doanh thu thuần là gì ? Tổng doanh thu và doanh thu thuần khác biệt với nhau, nhưng cả hai đều quan trọng để các doanh nghiệp nhỏ theo dõi.

Tổng doanh thu là số tiền doanh nghiệp mang lại từ việc bán hàng trong một thời kỳ nhất định.

Doanh thu thuần là số tiền doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng trong một thời kỳ nhất định trừ đi các chi phí phát sinh trong cùng kỳ.

Tổng doanh thu cho bạn biết doanh nghiệp của bạn đang thúc đẩy bao nhiêu doanh số bán hàng, trong khi doanh thu thuần so sánh thu nhập với chi phí của bạn.

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Bài viết này dành cho các chủ doanh nghiệp muốn nâng cao hiểu biết về tài chính và thực hành kế toán của họ.

Trong kế toán, doanh thu của một công ty là tổng doanh thu của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là toàn bộ số tiền doanh nghiệp nhận được, không tính bất kỳ khoản chi phí nào.

Doanh thu thuần, hay thu nhập ròng, bằng tổng doanh thu của một công ty trừ đi tất cả các chi phí của nó, bao gồm cả chi phí cố định.

Điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa hai điều này, bởi vì tổng doanh thu chỉ cung cấp một phần bức tranh tổng thể của công ty bạn. Bạn không thể lập ngân sách dựa trên tổng doanh thu của công ty bạn.

Thu nhập ròng cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn nhiều, nhưng thật khó để diễn giải nếu không có tổng doanh thu phù hợp với ngữ cảnh.

Doanh thu thuần là gì?
Doanh Thu Thuần Là Gì ? Sự khác biệt so với Tổng Doanh Thu

Sự khác biệt giữa doanh thu gộp và doanh thu thuần là gì?

Chênh lệch giữa tổng doanh thu và doanh thu thuần của bạn bằng với chi phí của công ty bạn.

Chúng bao gồm chi phí trực tiếp của hàng bán (chi phí được phân bổ trực tiếp cho các đơn vị hoặc dòng sản phẩm cụ thể) cũng như các chi phí biến đổi khác và chi phí cố định (chi phí chung).

Gross revenue – Expenses = Net revenue

Dưới đây là một số yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa tổng doanh thu thuần và tổng doanh thu:

 • Giá vốn hàng bán: Đây là chi phí trực tiếp mà công ty bạn phải chịu để sản xuất hàng hóa hoặc mua hàng tồn kho.
 • Chi phí tiếp thị: Chúng bao gồm chi phí quảng cáo, phát triển website và các nỗ lực tiếp thị hoặc xây dựng thương hiệu khác.
 • Đồ dùng văn phòng: Đây là mọi thứ bạn sử dụng trong văn phòng, từ kẹp giấy đến giấy vệ sinh.
 • Tiền thuê nhà và các tiện ích: Điều này có nghĩa là các khoản thanh toán cho cơ sở vật chất, điện, nước và các dịch vụ liên quan.
 • Bồi thường cho nhân viên: Bao gồm tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng và trợ cấp hưu trí của nhân viên .
 • Thuế: Thuế lương, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bán hàng và thuế thu nhập đều được khấu trừ trước khi bạn có thu nhập ròng.
 • Chi phí pháp lý và hành chính: Bất kỳ khoản phí nào trả cho luật sư, kế toán và các nhà tư vấn khác đều tính từ doanh thu thuần của bạn.
 • Công nghệ: Chi phí này bao gồm chi phí cho phần mềm và các đăng ký hoặc giấy phép khác.
 • Mặc dù các khoản thanh toán lãi suất là một khoản khác mà bạn sẽ khấu trừ từ tổng doanh thu của mình để tính doanh thu ròng, nhưng các khoản thanh toán cổ tức thường không. Các khoản thanh toán đó sẽ được khấu trừ sau này trong quy trình kế toán của doanh nghiệp bạn, sau khi bạn đã tính toán doanh thu thuần.

Bài học chính:

Doanh thu thuần đo lường số tiền mà công ty của bạn mang lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí trong cùng kỳ.

Báo cáo tổng doanh thu

Bạn sẽ báo cáo tổng doanh thu của doanh nghiệp mình trên báo cáo thu nhập hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ dưới dạng doanh thu hàng đầu.

Nó bằng tổng doanh thu của bạn – tổng số tiền mà công ty của bạn đã thu được trong một khoảng thời gian nhất định.

Tổng doanh thu không thực sự có một công thức, nhưng đây là những gì nó sẽ như thế này:

Total sales over covered period = Gross revenue

Tổng doanh thu là một con số tương đối dễ dàng để tính toán và báo cáo bằng phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ – nó chỉ là tổng số tiền đến vào hoạt động kinh doanh của bạn trong kỳ báo cáo (dưới hình thức bán hàng, không phải góp vốn hoặc cho vay).

Con số này không tính đến bất kỳ chi phí nào bạn phải chịu để tạo ra doanh số đã tạo ra doanh thu đó.

Báo cáo doanh thu thuần

Mặc dù vẫn khá dễ hiểu, nhưng doanh thu thuần sẽ khó báo cáo hơn một chút vì nó liên quan đến một vài phép tính nữa.

Trong kế toán, doanh thu thuần của công ty là lợi nhuận cuối cùng của bạn – bằng tổng doanh thu của bạn trong kỳ báo cáo trừ đi tất cả các chi phí bạn phát sinh trong cùng kỳ.

Đây là công thức cho doanh thu thuần:

Gross revenue – Cost of goods sold – Overhead – Other variable expenses = Net revenue

Bạn sẽ sử dụng công thức này để tính toán tổng thu nhập của doanh nghiệp còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí của công ty. Nó phản ánh tổng lợi nhuận của công ty bạn trong một thời kỳ cụ thể.

Ví dụ về tổng doanh thu so với doanh thu ròng:
Hãy xem xét một cửa hàng quần áo bán lẻ có doanh thu 250.000 đô la trong một quý cụ thể. 250.000 đô la đó là tổng doanh thu của công ty trong quý.

Bắt đầu với doanh thu gộp, chủ cửa hàng hoặc người quản lý sau đó trừ đi

 • giá vốn hàng bán (số tiền cửa hàng phải trả để có được hàng tồn kho);
 • tiền thuê mặt bằng cửa hàng;
 • chi phí tiện ích;
 • tiền lương phải trả cho nhân viên cửa hàng;
 • chi phí đồ dùng văn phòng;
 • bảng lương, thu nhập, doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • chi phí đồ dùng văn phòng;
 • chi phí lãi vay tiền mua hàng tồn kho;
 • và tất cả các chi phí khác của nó.
 • Số tiền còn lại sau khi trừ hết các khoản đó là doanh thu thuần của cửa hàng.

Khi nào sử dụng tổng doanh thu thuần so với doanh thu thuần

Tổng doanh thu cực kỳ hữu ích để theo dõi khối lượng bán hàng của bạn và đảm bảo rằng thị phần của công ty bạn đang tăng lên và nhân viên bán hàng của bạn đang đạt được mục tiêu của họ. Tuy nhiên, nó cung cấp ít thông tin chi tiết về lợi nhuận tổng thể của công ty bạn.

Mặt khác, doanh thu thuần rất tốt để theo dõi khả năng sinh lời của bạn và cung cấp thông tin chi tiết hơn đáng kể so với tổng doanh thu đơn thuần. Nhưng thu nhập ròng cũng có giới hạn của nó.

Ví dụ, khi thu nhập ròng biến động, bạn không thể biết ngay tại sao. Nếu không nhìn vào tổng doanh thu của bạn trong cùng kỳ, bạn không thể biết liệu thu nhập ròng của doanh nghiệp mình có thay đổi do biến động của doanh thu hoặc chi phí hay không.

Bài học chính: Tổng doanh thu và thu nhập ròng đều hữu ích để theo dõi. Bạn cần phải biết cả hai để mở rộng chiến lược và đảm bảo dòng tiền đủ để hỗ trợ hoạt động trong khi tăng trưởng lợi nhuận.

Tỷ lệ tổng so với doanh thu thuần

Cả tổng và doanh thu thuần đều được sử dụng thường xuyên trong các tỷ số và các thước đo khác để chỉ ra sức mạnh tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

Tỷ suất lợi nhuận gộp là một số liệu cung cấp thông tin chi tiết chính về khả năng sinh lời của các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của bạn. Còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp là tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu của một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể là lợi nhuận trên chi phí sản xuất hàng hóa đó.

Gross profit ÷ Net sales = Gross profit ratio

Trong công thức này, doanh thu thuần bằng tổng doanh thu của bạn trừ đi lợi nhuận trừ đi giá vốn hàng bán.

Bạn có biết không? Tỷ suất lợi nhuận gộp đo lường lợi nhuận của các dòng sản phẩm cụ thể của bạn, trả lời câu hỏi liệu một số sản phẩm nhất định có sinh lời để sản xuất và bán hay không.

Tỷ suất lợi nhuận ròng, còn được gọi là lợi nhuận trên doanh thu, là một số liệu khác dựa trên doanh thu của công ty bạn – lần này là doanh thu ròng của bạn.

(Revenue – Cost) ÷ Revenue = Net profit margin

Nói cách khác, tỷ suất lợi nhuận ròng là lợi nhuận tổng thể của doanh nghiệp bạn, tính cho tất cả các chi phí cố định và chi phí chung.

Tìm kiếm liên quan:

doanh thu thuần là gì
doanh thu thuần tiếng anh là gì » Net Revenue
doanh thu thuần tiếng anh la gì
doanh thu thuần của ngân hàng là gì
doanh thu thuần chiết khấu là gì
doanh số thuần là gì
doanh thu thuần là gì ý nghĩa
doanh thu thuần tiếng trung là gì » 净收入 (jìng shōurù)
doanh thu và doanh thu thuần là gì
tăng trưởng doanh thu thuần là gì
công thức tính doanh thu thuần
doanh thu thuần công thức
tính doanh thu thuần

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Phạm Thành Long * 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức

5/5 - (35 bình chọn)
GIẢM GIÁ 40% UNICA VỚI MÃ CAHAPA
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website CAHAPA.COM. Chúng tôi giúp bạn thiết kế website chuyên nghiệp, chuẩn seo, giá rẻ cho kinh doanh online hiệu quả hơn. Bạn sẽ sở hữu WEBSITE CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG, TẤT CẢ TRONG MỘT. Tiết kiệm hơn 1000 USD/năm ! Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ những nội dung hữu ích về phát triển bản thân, kinh doanh, thủ thuật phần mềm & ứng dụng di động. Đừng quên đăng ký nhận QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ từ chúng tôi. Và tham gia chương trình Cộng tác viên. Hoa hồng lên đến 60%. Tặng ngay 50000 vnđ trong tài khoản khi đăng ký.