Tổng doanh thu là gì ? Công thức tính tổng doanh thu

Tổng doanh thu là gì ? Đó là số tiền doanh nghiệp của bạn kiếm được trong một kỳ kế toán cụ thể từ việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Đây là mục đầu tiên bạn cần để xây dựng báo cáo thu nhập, hoặc báo cáo lãi và lỗ cho doanh nghiệp của bạn, vì nó xuất hiện đầu tiên trên báo cáo thu nhập.

Tổng doanh thu là số doanh thu bán hàng bạn đã thực hiện trước khi chi phí của bạn được khấu trừ trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đây là dòng trên cùng của báo cáo thu nhập so với dòng dưới cùng, là thu nhập ròng hoặc lợi nhuận ròng.

Thu nhập ròng là số liệu cho biết bạn còn lại bao nhiêu sau khi trừ đi các khoản chi phí.

Để hiểu tổng doanh thu, bạn phải tìm hiểu những mục mà tổng doanh thu đề cập đến, cách tính toán, thông tin cho bạn biết về doanh nghiệp của bạn và các loại doanh thu khác mà nó có thể được so sánh.

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Tổng doanh thu là gì ? Công thức tính tổng doanh thu
Tổng doanh thu là gì ? Công thức tính tổng doanh thu

Bài học rút ra chính

  • Tổng doanh thudoanh thu từ tất cả các nguồn, cả hoạt động và không hoạt động , mà một doanh nghiệp có chứng từ nguồn, thường là biên lai thu tiền mặt và nó xảy ra trong một kỳ kế toán.
  • Tổng doanh thu của doanh nghiệp có thể giúp bạn quyết định cách định giá sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
  • Để phân tích tổng doanh thu của bạn và xem nó có phù hợp hay không, bạn có thể thực hiện phân tích xu hướng và phân tích ngành.
  • Hai loại tổng doanh thu chính là thu nhập hoạt động và thu nhập phi hoạt động.

Tổng doanh thu là gì ?

Định nghĩa đơn giản nhất về tổng doanh thu là số tiền doanh nghiệp nhận được trong kỳ kế toán từ việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Nó cũng có thể được định nghĩa là tổng doanh số bán hàng cho một doanh nghiệp được sao lưu bằng các biên lai thu tiền mặt . Đối với mỗi lần bán hàng, phải có một chứng từ nguồn, mà trong hầu hết các trường hợp, là một biên lai thu tiền.

Nếu bạn sử dụng kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp của mình, tổng doanh thu là doanh thu bán hàng từ tiền mặt đã nhận được.

Nếu bạn sử dụng kế toán dồn tích, tổng doanh thu là doanh thu được ghi nhận nhưng chưa nhận được và được gọi là doanh thu dồn tích.

Kế toán tiền mặt ghi nhận doanh thu khi đã nhận được. Nếu bạn sử dụng kế toán dồn tích trong doanh nghiệp của mình, kế toán này ghi nhận doanh thu khi giao dịch xảy ra hơn là khi thanh toán được thực hiện. Thông thường, chỉ những doanh nghiệp nhỏ nhất mới sử dụng kế toán tiền mặt.

Trong kinh tế học, tổng doanh thu được phát biểu khác nhau nhưng cuối cùng có nghĩa giống như tổng doanh thu trong kế toán. Nó được định nghĩa là doanh thu mà một công ty nhận được từ việc bán sản phẩm đầu ra của mình.

Làm thế nào để bạn tính toán tổng doanh thu?

Từ góc độ kế toán và kinh tế, tổng doanh thu được tính theo cùng một phương trình, chỉ khác là số hạng đầu tiên trong phương trình sau có thể khác, tùy thuộc vào việc bạn sử dụng tiền mặt hay kế toán dồn tích.

Ghi chú

Sau khi doanh nghiệp của bạn tạo báo cáo thu nhập trong một khoảng thời gian, bạn có thể thấy các mẫu và xu hướng của tổng doanh thu của mình. Điều này cung cấp cho bạn quan điểm về tổng doanh thu của bạn.

Sử dụng phương trình sau đây cung cấp cho bạn một công cụ để dự báo giá sản phẩm của bạn sẽ ở mức nào trong hiện tại và tương lai, cùng với số lượng thứ bạn phải bán để đạt được mục tiêu bán hàng của mình: 1

Tổng doanh thu = Số lượng đã bán x Giá của sản phẩm

Nếu bạn bán được 2.000 đơn vị sản phẩm của mình với giá 50 đô la mỗi chiếc, thì tổng doanh thu của bạn sẽ là 100.000 đô la cho kỳ kế toán đó.

Nếu doanh số bán hàng của bạn chậm và bạn nghĩ rằng bạn nên giảm giá sản phẩm của mình xuống 40 đô la mỗi sản phẩm, thì tổng doanh thu của bạn sẽ là 80.000 đô la.

Làm thế nào bạn có thể tạo ra 20.000 đô la doanh thu bị mất? Bạn phải tăng khối lượng bán hàng của mình. Đây là phép tính:

100.000 đô la (Tổng doanh thu) = x (Số lượng đã bán) x 40 đô la (Giá)

100.000 đô la / 40 đô la = 2.500

Số tiền bạn phải bán để tạo ra doanh thu bị mất là 2.500 đơn vị sản phẩm của bạn.

Tổng doanh thu cho bạn biết điều gì về doanh nghiệp của bạn?

Từ ví dụ trên, bạn, với tư cách là chủ doanh nghiệp, biết rằng nếu bạn phải giảm giá sản phẩm của mình, bạn phải tăng doanh số bán hàng của mình lên một lượng cụ thể.

Bạn có thể tìm hiểu xem bạn phải tăng thêm bao nhiêu doanh số để tăng tổng lợi nhuận bằng cách sử dụng cùng một phương trình. Phương trình này hoạt động ngược lại nếu bạn muốn tăng giá sản phẩm của mình.

Định giá sản phẩm của bạn là một vấn đề phức tạp trong một doanh nghiệp nhỏ, nhưng hai công thức liên quan đến tổng doanh thu này cho bạn một điểm khởi đầu.

Tổng doanh thu chuyển trực tiếp thành lợi nhuận gộp sau khi loại bỏ giá vốn hàng bán.

Bạn chỉ có giá vốn hàng bán nếu bạn tự sản xuất sản phẩm của mình. Nếu bạn bán một sản phẩm mà bạn mua từ người khác, thì tổng doanh thu thực sự là lợi nhuận gộp của bạn trừ đi bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn có hoặc khoản chiết khấu mà bạn có thể cung cấp.

Nếu bạn bán nhiều sản phẩm, bạn có thể sử dụng cùng một phương trình. Chỉ cần cộng tổng doanh thu từ mỗi sản phẩm và điền vào phương trình.

Ghi chú

Bạn cũng có thể so sánh tổng doanh thu của mình năm này qua năm khác và thực hiện phân tích xu hướng của công ty để xác định vị trí tài chính của công ty.

Tiến thêm một bước nữa và so sánh tổng doanh thu của bạn với tổng doanh thu của đối thủ cạnh tranh bằng cách thực hiện phân tích ngành.

Cả phân tích xu hướng và ngành đều mang lại những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp bạn.

Các loại doanh thu khác

Có hai loại doanh thu chính liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ, nhưng có một số loại dòng doanh thu khác nhau. Hai loại doanh thu chính là:

Doanh thu hoạt động

Doanh thu hoạt động là doanh thu mà doanh nghiệp của bạn kiếm được từ ngành kinh doanh chính của mình. Bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và doanh thu bạn kiếm được từ những lần bán hàng đó là doanh thu hoạt động.

Khi bạn phân tích vị trí doanh thu của mình, bạn chỉ sử dụng doanh thu hoạt động trong phương trình vì doanh thu phi hoạt động có bản chất bất thường.

Doanh thu không hoạt động

Doanh thu phi hoạt động nhận được từ bất kỳ hoạt động phụ nào mà doanh nghiệp của bạn thực hiện.

Một ví dụ sẽ là bán một số thiết bị hoặc phương tiện của bạn mà bạn không cần. Tiền từ việc bán hàng đó sẽ là doanh thu phi hoạt động vì doanh thu bán hàng đó sẽ không tạo thành doanh thu thường xuyên, ổn định từ hoạt động kinh doanh.

Các dòng doanh thu khác

Dưới đây là một số loại phổ biến nhất của các dòng doanh thu khác:

  • Doanh thu chưa thực hiện (còn được gọi là doanh thu hoãn lại): doanh thu nhận được cho một sản phẩm hoặc dịch vụ chưa được phân phối cho doanh nghiệp của bạn
  • Doanh thu cho thuê
  • Doanh thu cổ tức
  • Doanh thu tiền lãi
  • Phí môi giới
  • Phí quảng cáo

Đây không phải là một danh sách đầy đủ. Các doanh nghiệp kiếm được các loại doanh thu khác nhau dựa trên ngành họ đang kinh doanh và các hoạt động họ theo đuổi.

Câu hỏi thường gặp về tổng doanh thu (FAQ)

Độ co giãn của giá ảnh hưởng đến tổng doanh thu như thế nào?

Độ co giãn của giá đề cập đến cách giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ tương tác với cầu đối với sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Nếu cầu co giãn, thì cầu – và kết quả là doanh thu – sẽ tăng nếu giá giảm và ngược lại. Nếu cầu không co giãn, thì việc tăng hoặc giảm giá không ảnh hưởng nhiều đến tổng doanh thu.

Khi nào công ty ghi nhận doanh thu khi sử dụng kế toán dồn tích?

Nếu một công ty sử dụng kế toán dồn tích, doanh thu được ghi nhận khi giao dịch diễn ra, chứ không phải khi doanh thu từ giao dịch được nhận.

Tìm kiếm liên quan:

tổng doanh thu
tổng doanh thu là gì
tổng doanh thu trong báo cáo tài chính
tổng doanh thu tiếng anh là gì » Total Revenue
tổng doanh thu bằng
tổng doanh thu thuần là gì
công thức tính tổng doanh thu
cách tính tổng doanh thu trong báo cáo tài chính
công thức tính tổng doanh thu trong excel

» XEM THÊM: Thành thạo kế toán tổng hợp và lập BCTC trên Excel sau 30 ngày TẠI ĐÂY

5/5 - (32 bình chọn)
GIẢM GIÁ 40% UNICA VỚI MÃ CAHAPA
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website CAHAPA.COM. Chúng tôi giúp bạn thiết kế website chuyên nghiệp, chuẩn seo, giá rẻ cho kinh doanh online hiệu quả hơn. Bạn sẽ sở hữu WEBSITE CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG, TẤT CẢ TRONG MỘT. Tiết kiệm hơn 1000 USD/năm ! Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ những nội dung hữu ích về phát triển bản thân, kinh doanh, thủ thuật phần mềm & ứng dụng di động. Đừng quên đăng ký nhận QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ từ chúng tôi. Và tham gia chương trình Cộng tác viên. Hoa hồng lên đến 60%. Tặng ngay 50000 vnđ trong tài khoản khi đăng ký.