Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là gì ? Định nghĩa & Tính toán

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là giá trị hết sức quan trọng khi xác định sức khỏe tài chính tổng thể của một công ty.

Những tính toán này cực kỳ phổ biến trong tài chính doanh nghiệp nhưng chúng cũng có thể hữu ích để đo lường lợi nhuận của công ty bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi giải thích tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là gì, khám phá cách tính toán và diễn giải kết quả, liệt kê các loại tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu khác nhau và cung cấp một ví dụ về khái niệm này đang được sử dụng.

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là gì?

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là tỷ lệ lợi nhuận còn lại từ việc bán hàng sau khi tất cả các chi phí đã được thanh toán.

Bạn có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí và sau đó chia con số này cho tổng chi phí. Công thức là:

(Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí) / Tổng Doanh thu

Tỷ lệ biên lợi nhuận được thể hiện dưới dạng phần trăm.

Các tên gọi khác của tỷ suất lợi nhuận là ROI, tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất bán hàng.

Tỷ suất lợi nhuận biên của một công ty có thể cho thấy công ty đang quản lý tài chính tổng thể tốt như thế nào.

Tỷ lệ biên lợi nhuận thường được các nhà đầu tư và chủ nợ sử dụng để xác định khả năng của một công ty trong việc chuyển đổi lợi nhuận thu được từ việc bán hàng thành thu nhập ròng.

Các chủ nợ quan tâm đến những số liệu này để họ có thể đảm bảo một công ty kiếm đủ tiền để trả các khoản vay của mình, trong khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng có đủ lợi nhuận để có thể chia cổ tức.

Nói cách khác, các nguồn bên ngoài này đang tìm kiếm bằng chứng rằng tổ chức đang được điều hành một cách hiệu quả. Trong trường hợp tỷ suất lợi nhuận đặc biệt thấp, đó là dấu hiệu cho thấy công ty cần cắt giảm chi phí bằng cách thiết lập ngân sách chặt chẽ hơn.

Cách tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Mặc dù có ba cách khác nhau để tính toán tỷ suất lợi nhuận của một công ty, nhưng đây là các bước để tính toán ở dạng đơn giản nhất:

1. Tính toán doanh thu thuần
Trước tiên, bạn cần xác định doanh thu thuần của công ty theo công thức sau:

Doanh thu thuần = doanh thu – lợi nhuận, tiền hoàn lại và chiết khấu

2. Xác định thu nhập ròng

Tiếp theo, bạn tính thu nhập ròng bằng cách sử dụng công thức này:

Thu nhập ròng = doanh thu – tổng chi phí

3. Tìm tỷ suất lợi nhuận biên

Cuối cùng, sau khi tính toán thu nhập ròng và doanh thu ròng, bạn có thể tìm thấy tỷ suất lợi nhuận bằng cách sử dụng phép tính này:

Biên lợi nhuận = (thu nhập ròng / doanh thu ròng) x 100

Cách giải thích kết quả

Tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận xác định tỷ lệ phần trăm doanh thu của một công ty bao gồm thu nhập ròng. Nói một cách đơn giản, nó cung cấp phép đo lượng lợi nhuận được tạo ra từ việc bán hàng của một công ty. Con số này rất hữu ích để xác định mức độ tài chính của một tổ chức đang được quản lý.

Các công ty cố gắng đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn có nghĩa là lợi nhuận của họ sẽ vượt quá chi phí của họ. Họ hoàn thành các tỷ lệ này cao hơn bằng cách giảm chi phí hoặc tăng doanh thu.

Mặc dù tạo ra nhiều doanh thu hơn sẽ là một giải pháp ưu tiên, nhưng nó thường khó hơn việc giảm ngân sách chi tiêu. Vì vậy, hầu hết các công ty cắt giảm chi phí để cải thiện lợi nhuận của họ.

Ngoài ra, con số này có thể được sử dụng để so sánh hoạt động hiện tại và quá khứ của một công ty cũng như để so sánh các công ty có quy mô tương tự trong cùng ngành.

Các loại biên lợi nhuận

Có ba cấp độ chính để tính toán lợi nhuận của một công ty trên báo cáo thu nhập của nó:

  • Biên lợi nhuận gộp
  • Biên lợi nhuận hoạt động
  • Tỷ suất lợi nhuận ròng

Lợi nhuận gộp là mức cơ bản nhất của tỷ suất lợi nhuận, trong khi lợi nhuận ròng là mức tổng hợp nhất. Các tỷ số tài chính này vừa đơn giản lại cực kỳ phổ biến trong tài chính doanh nghiệp.

Mặc dù cả ba cấp độ khác nhau về phương pháp chính xác, nhưng chúng đều có chung tỷ suất lợi nhuận tương ứng được tìm thấy bằng cách chia con số lợi nhuận cho doanh thu của công ty và sau đó nhân kết quả với 100.

Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về cả ba loại tỷ suất lợi nhuận:

1. Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp là cách đơn giản và cơ bản nhất để tính lợi nhuận vì nó định nghĩa lợi nhuận là bất kỳ khoản thu nhập nào còn lại sau khi bao thanh toán trong giá vốn hàng bán, thường được gọi là giá vốn hàng bán hoặc chi phí biến đổi.

Giá vốn hàng bán đề cập đến bất kỳ khoản chi phí nào liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hoặc sản xuất một sản phẩm, chẳng hạn như tiền công được trả và nguyên vật liệu thô được sử dụng trong suốt quá trình. Tuy nhiên, con số này không bao gồm thuế, nợ, chi phí cố định, chi phí chung và chi phí một lần.

Tương tự, chi phí biến đổi là chi phí phát sinh trong suốt một quá trình và có thể biến động theo tỷ lệ sản xuất hoặc sản lượng. Các công ty không tham gia sản xuất hoặc chế tạo sử dụng chi phí doanh thu, hoặc chi phí cần thiết để bán hàng, thay vì chi phí biến đổi hoặc giá vốn hàng bán.

Để tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp, bạn cần thực hiện theo ba bước:

1. Tính lợi nhuận gộp
Bạn làm điều này bằng cách làm theo phương trình sau:

Lợi nhuận gộp = doanh thu – (nguyên vật liệu trực tiếp + lao động trực tiếp + chi phí sản xuất)

2. Xác định doanh thu thuần
Bạn tính toán doanh thu thuần theo công thức sau:

Doanh thu thuần = doanh thu – chi phí phụ cấp bán hàng, lợi nhuận và chiết khấu

3. Tính tỷ suất lợi nhuận gộp
Sau đó, bạn sẽ tìm thấy tỷ suất lợi nhuận gộp bằng cách tính toán sau:

Tỷ suất lợi nhuận gộp = (lợi nhuận gộp / doanh thu thuần) x 100

Biên lợi nhuận hoạt động

Việc tính toán tỷ suất lợi nhuận hoạt động phức tạp hơn một chút so với tỷ suất lợi nhuận gộp vì nó tính đến các chi phí kinh doanh hàng ngày như chi phí bán hàng, quản lý, vận hành và chi phí chung.

Nó cũng bao gồm khấu hao tài sản của công ty nhưng vẫn không bao gồm các chi phí phi hoạt động như nợ và thuế. Số liệu khả năng sinh lời này chia lợi nhuận hoạt động của một công ty cho doanh thu của nó, cho ta một bức tranh rõ ràng về tỷ lệ phần trăm của mỗi đô la còn lại sau khi chi phí hoạt động của doanh nghiệp được thanh toán.

Có hai bước để tính toán tỷ suất lợi nhuận hoạt động:

1. Tính giá vốn hàng bán
Công thức cho điều này là giống nhau bất kể ngành nào. Tuy nhiên, các yếu tố liên quan có thể khác nhau.

Giá vốn hàng bán = hàng tồn kho đầu kỳ + hàng mua – hàng tồn kho cuối cùng

2. Xác định tỷ suất lợi nhuận hoạt động
Sau đó, bạn có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận hoạt động bằng cách làm theo công thức sau:

Biên lợi nhuận hoạt động = ((doanh thu + giá vốn hàng bán – chi phí quản lý và bán hàng) / doanh thu) x 100

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Tỷ suất sinh lời phức tạp và toàn diện nhất là tỷ suất lợi nhuận ròng. Nó cho thấy tổng doanh thu còn lại sau khi tất cả các dòng thu nhập và chi phí đã được hạch toán, bao gồm giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động.

Tuy nhiên, không giống như hai tỷ lệ trước, tỷ suất lợi nhuận ròng cũng tính đến thu nhập từ các khoản đầu tư, các khoản thanh toán một lần, thuế và nợ. Do đó, phép tính này đưa ra một tài khoản chính xác về khả năng tổng thể của một công ty trong việc chuyển thu nhập thành lợi nhuận.

Có hai bước để xác định tỷ suất lợi nhuận ròng của một công ty:

1. Tính lợi nhuận ròng
Bạn tìm thấy điều này bằng cách làm theo công thức sau:

Lợi nhuận ròng = doanh thu – (giá vốn + khấu hao + khấu hao + chi phí lãi vay + thuế + chi phí khác)

2. Xác định tỷ suất lợi nhuận ròng
Để tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng, hãy hoàn thành phép tính này:

Tỷ suất lợi nhuận ròng = (lợi nhuận ròng / doanh thu) x 100

Ví dụ về tỷ lệ biên lợi nhuận

Dưới đây là một ví dụ về tỷ lệ biên lợi nhuận được đưa vào sử dụng:

Kayla’s Cleaning Materials bán các sản phẩm tẩy rửa công nghiệp cho các nhà hàng và quán bar. Kayla bắt đầu công việc kinh doanh của mình cách đây 10 năm và năm ngoái cô ấy đã trải qua doanh thu tốt nhất của mình. Doanh thu ròng của cô là 1.000.000 đô la với thu nhập ròng là 100.000 đô la.

Sử dụng những số liệu này, đây là tỷ suất lợi nhuận của cô ấy trong năm ngoái:

10% = (100.000 đô la / 1.000.000 đô la) x 100

Như tỷ lệ cho thấy, Kayla đã có thể chuyển 10% doanh số bán hàng của mình thành lợi nhuận. Tuy nhiên, năm nay, doanh thu ròng của Kayla là 800.000 đô la với thu nhập ròng 200.000 đô la. Đây là tỷ suất lợi nhuận của cô ấy trong năm nay:

25% = (200.000 USD / 800.000 USD) x 100

Mặc dù Kayla bán được ít hơn, nhưng cô ấy đã có thể cắt giảm chi phí của mình, cho phép cô ấy chuyển đổi nhiều hơn doanh số mà cô ấy đã kiếm được thành lợi nhuận.

Tìm kiếm liên quan:

tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là gì
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu công thức
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tiếng anh
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ngành xây dựng
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ngành bán lẻ
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bao nhiêu là hợp lý

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Phạm Thành Long * 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức

5/5 - (22 bình chọn)
GIẢM GIÁ 40% UNICA VỚI MÃ CAHAPA
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website CAHAPA.COM. Chúng tôi giúp bạn thiết kế website chuyên nghiệp, chuẩn seo, giá rẻ cho kinh doanh online hiệu quả hơn. Bạn sẽ sở hữu WEBSITE CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG, TẤT CẢ TRONG MỘT. Tiết kiệm hơn 1000 USD/năm ! Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ những nội dung hữu ích về phát triển bản thân, kinh doanh, thủ thuật phần mềm & ứng dụng di động. Đừng quên đăng ký nhận QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ từ chúng tôi. Và tham gia chương trình Cộng tác viên. Hoa hồng lên đến 60%. Tặng ngay 50000 vnđ trong tài khoản khi đăng ký.